Show More
Back

​© 2020 by ITAI NADAV

השאריות שלי מתערבבות עם שאריות היום. אני נים ולא נים מבפנים ורואים לי את זה על הפנים. עיגולים סביב העיניים, זיפים של כמה ימים מרעישים, ימים של התחלה ונדמה שכולם מפוקסים. ורק אני חי ביום אחד ארוך שלא נגמר, גם החלומות שלי לא ממש חלימים, הם פשוט מונחים על הרצפה של תחנת הדלק ואיפה העוגה?